> Berekening van de scores

In de meeste oefeningen worden twee variabelen gemeten: de nauwkeurigheid en de snelheid waarmee u antwoordt. Vervolgens worden uw resultaten vergeleken met die van personen uit dezelfde leeftijdsgroep, van hetzelfde geslacht en met een vergelijkbaar sociaal en onderwijsniveau. Op basis van die vergelijkingen krijgt u een commentaar over de nauwkeurigheid van uw antwoorden en over uw reactiesnelheid. Nauwkeurigheid heeft voorrang op snelheid.

Het onderstaande schema toont de distributiecurve van de resultaten van een groep personen voor een gegeven oefening. De kromme is aan weerszijden van het gemiddelde ingedeeld in standaardafwijkingen, zodat we kunnen zien in welke mate een resultaat afwijkt van het gemiddelde

  • Boven de standaardafwijking +2 vinden we personen met een zeer hoog expertiseniveau (2,5% van de bevolking).
  • Onder de standaardafwijking -2 (2,5% van de bevolking) vinden we personen met problemen, niet omdat ze ziek zijn maar vaak omdat ze zich moeilijk kunnen concentreren of hun kalmte verliezen wanneer een oefening erg lastig blijkt.
  • We stellen vast dat 95% van de bevolking tussen de standaardafwijkingen -2 en +2 ligt: alle prestaties in dit bereik komen overeen met wat logisch te verwachten is.

Sinds 2001 heeft onze partner HAPPYneuron in zijn databank meer dan 7.000.000 resultaten verzameld van bezoekers die de oefeningen hebben gedaan. Daardoor kunnen we voor elke variant van elke oefening en voor elke bevolkingscategorie (geslacht, leeftijd, onderwijsniveau) op een uiterst betrouwbare manier het prestatieniveau analyseren.

Het commentaar dat u bij elke oefening krijgt, hangt af van uw plaats op de curve. Om u te helpen bij het bepalen van doelstellingen voor uw vooruitgang, vindt u in de rubriek ‘Uw Resultaten’ een goudkleurige zone die de 25% beste resultaten aangeeft behaald door personen met een vergelijkbaar profiel (leeftijd, geslacht, opleiding). U moet dus proberen om zo vaak mogelijk in dit bereik te scoren.

Om u te helpen om uw cognitieve profiel samen te stellen krijgt u na elke oefening een globale score van 1 tot 5 sterren. Deze score houdt rekening met uw resultaten voor dit spel (juistheid, antwoordtijd, ...enz.) in vergelijking met de prestaties van andere spelers met een gelijkaardig profiel (leeftijd, opleidingsniveau, geslacht).

Let op de prestaties zijn niet noodzakelijk zo keurig symmetrisch verdeeld als op de curve van de vorige figuur. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat voor een gemakkelijke variant van een oefening de ene helft van de bevolking een nauwkeurigheid van 90 tot 100% heeft en de andere een nauwkeurigheid van 20 tot 90%.