> Bewezen resultaten

Uit de analyse van de evolutie van de cognitieve profielen van mensen die regelmatig oefenen, blijkt een statistisch significante (p=0,01) verbetering in alle cognitieve sectoren. Wij waren al overtuigd van de efficiëntie van hersentraining, maar nu is het dus wetenschappelijk bewezen.

Het algemene cognitieve profiel van onze abonnees die minstens 500 oefeningen gedaan hebben, stijgt met gemiddeld ongeveer 12%, van 50/100 naar 56/100. Op deze schaal is dat een buitengewone vooruitgang.

Met drie oefensessies van 30 minuten per week (gemiddeld 5 oefeningen per sessie) bereikt u dit resultaat in amper 8 maanden.

Bovendien hebben de leeftijd, het geslacht of het onderwijsniveau geen enkele statistisch significante invloed op de resultaten. Dat is uitstekend nieuws, want het betekent dat u ongeacht uw leeftijd, geslacht of onderwijsniveau uw prestaties altijd kunt verbeteren, zowel op het vlak van het geheugen en de concentratie als dat van de andere cognitieve functies.